Tom 3 początek

Książka się pisze. Będzie w połowie roku 2023. Na razie jest połowa:
1 Hardware, software
2 Software czyli co to?
3 Historia software’u
4 System operacyjny?
5 Sieci
6 Światłowody
7 Aplikacje
8 Łączenie światów
9 Jeszcze o kartoflach
10 LCR Licklider
11 Umiał wybierać
12 Nieśmiały Roberts
13 Kto zrobił internet?
14 14 Twarzy internetu
15 TCP-IP to co to?
16 Cyklady Pouzina
17 Przystanek Minitel
18 Wielkim dniem…
19 Cloud, Fog, Edge
20 Tokenów jest wiele
21 Kryptografia
22 Steganografia