Systemy

1967-1980
Udział w zespołach konstrukcyjnych aparatury pomiarowej:
synchroskop stroboskopowy o pasmie 1 GHz
seria generatorów impulsów prostokątnych IPE

1981-1990
System NOR 

samolot

NOR był modułowym systemem pomiarowym wielkości elektrycznych przeznaczonym laboratoriów naukowych i dydaktycznych. Pomiary mogły być wykonywane ręcznie lub automatycznie za pomocą sterującego systemem mikrokomputera.

Stanowiska
Stanowisko pomiarowe NOR składało się z ramy z zasilaczami, w której można było umieścić wiele wkładek panelowych oraz dowolnego oscyloskopu, woltomierza DC i miernika częstotliwości. W skład systemu wchodził trzy różne rodzaje wkładek:

• wkładki pomiarowe (S, 51 typów), które były wyspecjalizowanymi urządzeniami pomiarowymi współpracującymi z woltomierzem i licznikiem częstotliwości jako wskaźnikami
• programowalne wkładki pomiarowe (P, 21 typów) które były wyspecjalizowanymi urządzeniami pomiarowymi współpracującymi z komputerem PC, oraz
• wkładki dydaktyczne (D, 50 typów), zawierające układy do realizacji zajęć ze studentami

Laboratorium

System NOR został opracowany i był produkowany w latach 1981-89, w Instytucie Systemów Elektronicznych (wówczas Podstaw Elektroniki) Politechniki Warszawskiej przez zespół, który stworzyłem  (dr inż. Wojciech Nowakowski, mgr inż. Andrzej Obłój  na zdjęciu powyżej oraz Marek Rajwacki). NOR był również przedmiotem eksportu. Użytkownikami tego systemu było wiele uczelni w Polsce i za granicą, a także Polska Akademia Nauk.
Znaczne zasługi przy opracowywaniu zautomatyzowanej wersji systemu NOR/IEC625 (poniżej) mieli dyplomanci Artur Boratyński i Jarosław Borowiecki.

HP85


VIRT

VIRT był modułowym systemem pomiarowym wielkości elektrycznych, który  powstał w Instytucie Maszyn Matematycznych jako rozszerzenie funkcjonalne komputera Mazovia 1016. Mógł współpracować z dowolnym komputerem klasy PC. System był skonstruowany i wdrożony do produkcji w roku 1989 przez zespół inżynierów i programistów pracujących pod kierunkiem dr inż. Wojciecha Nowakowskiego w składzie: Jolanta Brzostek-Pawłowska, Waldemar Dworakowski, Łukasz Kownacki, Marek Liszewski, Marek Malewicz, Andrzej Obłój, Bartek Pniewski (design), Jerzy Weremczuk, Jerzy Teterwak.

VIRTulotka

Funkcjonalnie wzorowany na systemie HP-IB firmy Hewlett-Packard, VIRT był zaprojektowanym od podstaw produktem polskim, wykorzystującym europejski standard IEC-625. System ten został opracowany z pełną dokumentacją serwisową oraz handlową i wszedł do produkcji seryjnej oraz oferty handlowej. Wyprodukowano też gotowe systemy, które zostały dostarczone firmom zamawiającym w kraju i zagranicą. Wobec przemian ustrojowych 1990 roku i częściowym zniesieniem przez USA zakazu importu wysokich technologii (COCOM) produkcja i eksport tego systemu została wstrzymana.