Referaty

Referaty wygłoszone osobiście na konferencjach
Komputery osobiste w metrologii – moda czy nowa jakość? Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, Rzeszów, wrzesień 1987.
Personal Computers in Measurement. Does this Mean a Decline of the Instruments Era? 2nd International Symposium on Measurement of Electrical Quantities TC4 IMEKO. Warszawa, maj 1987. (referat zaproszony)
IEC-625 Interface mit dem Mikrocomputer Intel 8035. 30 Internationales Wissenschaftliches Kolloqium TH Ilmenau, październik 1985.
The new educational lab system for manual training in the fundamentals of electronic measurement. X World Congress IMEKO, Praha, kwiecień 1985.
Anwendung von Personal Computers beim unterricht der experimentellen Elektronik in didaktischen Studentenlabors. I World Conference on Education in Applied Engineering and Engineering Technology. Kolonia, kwiecień 1984.
Awtomaticzeskaja izmieritelnaja aparatura NOR w naucznoj praktikie. II Konferencja Nauczpribor SEW, Płowdiw, wrzesień 1984.
Teaching of Measurement and Instrumentation Aided by a High-Modulator Laboratory System NOR. Kolokwium TC1 Higher Education IMEKO, Graz, wrzesień 1984.
Nowoczesny system laboratoryjny dla nauki, szkolnictwa i przemysłu. Referat wygłoszony na wystawie promocyjnej organizowanej przez PHZ Labimex w Pekinie, wrzesień 1983.
Nowaja izmieritielnaja sistiema dla didakticzeskich, naucznych i promyszliennych łaboratorij. Sympozjum podczas wystawy Nauka 83, Moskwa, wrzesień 1983.
Erfarungen des didaktischen Labors fuer Schaltungstechnik. 2 Internazionales Symposium Theoretische Elektrotechnik, Technische Hochschule Ilmenau, wrzesień 1983.
Ein didaktisches elektronisches NOR – Labor mit Digitalsteuerung mit IEC-625 Standard. Sympozjum Rzeczoznawstwa i Postępu Organizacyjno-Technicznego NOT, Międzynarodowe Targi w Lipsku, marzec 1983.
Program WAP komputerowej analizy układów regeneracyjnych metodą dwójnikową. Konferencja Metody i środki projektowania automatycznego. Warszawa, listopad 1977.
Konstrukcja, technologia i parametry elektryczne układu scalonego synchronizacji linii odbiorników TV. Konferencja Mikroelektronika, Toruń, maj 1976.
Analyse der Multivibratorschaltungen. Konferencja XX Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Technische Hochschule Ilmenau, październik 1975.
Komputerowa metoda analizy tranzystorowych układów przerzutnikowych. Konferencja Automatyzacja projektowania układów elektronicznych. Karpacz, wrzesień 1975.