Publikacje

Publikacje aktualne
2019
Wojciech Nowakowski: System Bitcoin jest za wolny dla nowej rzeczywistości. Człowiek i Dokumenty, nr 53, 2019, str. 90-98, ISSN 1895-7552
Wojciech Nowakowski: Na początku był XYZ. Jak ponad 70 lat temu rozpoczęła się historia polskich komputerów. Tygodnik POLITYKA nr 6 (3197), 2019
Wojciech Nowakowski: What is blockchain technology, Person@Documents, No 5, 2018, str. 63-72, ISSN 1895-7552
2018

Wojciech Nowakowski: 5G: Czy to jeszcze będą telefony, iTwAdministracji, nr 9/2018, str. 44-46, ISSN 1898-3227
Wojciech Nowakowski: Łańcuch bloków czyli blockchain, Człowiek i Dokumenty, nr 49, 2018, str. 33-42, ISSN 1895-7552
Wojciech Nowakowski: Czy blockchain przeniesie nas do cyfrowej rzeczywistości, iTwAdministracji, nr 4/2018, str. 42-46, ISSN 1898-3227
2017
Wojciech Nowakowski: Kryptograficzne szyfrowanie tekstu i głosu, Człowiek i Dokumenty, nr 46, 2017, str. 18-26, ISSN 1895-7552
Wojciech Nowakowski: Sieć 5G już jest, ale eksperymentalnie (komentarz aktualny), iTwAdministracji, nr 11/2017, str. 6, ISSN 1898-3227
Wojciech Nowakowski: Od zera do telekomunikacji przyszłości, iTwAdministracji, nr 10/2017, str. 46-49, ISSN 1898-3227
Wojciech Nowakowski: Nowe technologie kryptowalutowe i ich ewolucja, Człowiek i Dokumenty, nr 45, 2017, str. 15-25, ISSN 1895-7552
Wojciech Nowakowski: Polski elektroniczny dowód tożsamości, iTwAdministracji, nr 5/2017, str. 30-33, ISSN 1898-3227
Wojciech Nowakowski: Kryptograficzne technologie zabezpieczania poufności transmisji. Stan obecny, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 5/2017, str. 13-17, DOI:10.15199/13.2017.5.3
2016
Wojciech Nowakowski: The Internet of Things – from smart packaging to a world of smart objects? Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 10/2016, str. 70-75, DOI: 10.15199/13.2016.10.18
Wojciech Nowakowski, Karol Nowakowski: Zastosowania technologii Big Data, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 6/2016, str. 147-152, DOI: 10.15199/13.2016.6.29
Wojciech Nowakowski, Karol Nowakowski: Big Data czyli analiza korelacji, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 5/2016, str. 25-31, DOI: 10.15199/13.2016.5.5
Roman Czajkowski, Wojciech Nowakowski: IoT jako naturalna ewolucja Internetu, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 4/2016, str. 28-32, DOI: 10.15199/13.2016.4.6
Wojciech Nowakowski, Karol Nowakowski: Hadoop, narzędzie technologii Big Data i jego aplikacje, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 3/2016, str. 33-36, DOI: 10.15199/13.2016.3.7
Wojciech Nowakowski, Karol Nowakowski: Big Data ante portas, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 2/2016, str. 27-30, DOI: 10.15199/13.2016.2.5
2015
Wojciech Nowakowski: Ethereum. Rozwój zastosowań technologii Bitcoina, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 12/2015, str. 63-66, DOI: 10.15199/13.2015.12.13
Tomasz Adamski, Wojciech Nowakowski: The average time complexity of probabilistic algorithms for finding generators in finite cyclic groups, Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences, Volume 63, Issue 4 (Dec 2015), DOI: 10.1515/bpasts-2015-0112, str. 989-996
Wojciech Nowakowski: Postęp w technologii systemów kryptowalutowych , Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 11/2015, str. 105-108
Wojciech Nowakowski: Technologie Bitcoina w Internecie Rzeczy (IoT)? Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 10/2015, str. 58-60
Wojciech Nowakowski: Co nowego w Internecie Rzeczy (IoT) dla wszystkich?, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 9/2015, str. 64-65
Wojciech Nowakowski: ZIMBRA – pocztowy pakiet pracy grupowej, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 6/2015, str. 15-17
Wojciech Nowakowski: e-Podpis – rozwój stagnacja czy upadek? Człowiek i Dokumenty nr 36, 2015, str. 45-52, ISSN 1895-7552
Wojciech Nowakowski: Bliższa chmura, czyli usługi obliczeniowe we mgle, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 5/2015, str. 34-37
Roman Czajkowski, Wojciech Nowakowski: iBeacons – mobilne usługi lokalizacyjne, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 4/2015, str. 47-50
Wojciech Nowakowski: Z małej chmury duża mgła (obliczeniowa), IT w Administracji, nr 3/2015, str. 49-53 ISSN 1898-3227
Marek Hołyński, Wojciech Nowakowski: Formats of electronic signature, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 3/2015, str. 76-78
Roman Czajkowski, Wojciech Nowakowski: Technologie komunikacji cyfrowej bliskiego zasięgu, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 2/2015, str. 89-92
Marek Hołyński, Wojciech Nowakowski: Recapitulation of the electronic signature interoperability tests, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 1/2015, str. 44-47
2014
Wojciech Nowakowski: Silent Circle – zaklęty krąg nowoczesnej kryptografii dla wszystkich, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 12/2014, str. 38-40
Wojciech Nowakowski: Analiza stanu zastosowań podpisu elektronicznego w Polsce, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 11/2014, str. 100-103
Tomasz Adamski, Wojciech Nowakowski: Security of Nyberg-Rueppel digital signatures without message recovery, Bulletin of the Polish Academy of Sciences – Technical Sciences, Vol. 62, No. 4/2014, DOI: 10.2478/bpasts-2014-0090, str. 817-825
Wojciech Nowakowski: Komputery kwantowe coraz bliżej, IT w Administracji, nr 10/2014, str. 50-55, ISSN 1898-3227
Wojciech Nowakowski: Tomasz Adamski, Protokół ZRTP – telekomunikacja wspomagana kryptografią, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 10/2014, str. 80-84
Wojciech Nowakowski: E-podpis – sukces czy nieudane dziecko informatyki?, IT w Administracji, nr 7/2014, str. 40-45 ISSN 1898-3227
Wojciech Nowakowski: Bitcoin – demokratyczny pieniądz przyszłości? Człowiek i Dokumenty, nr 34, 2014, str. 37-46, ISSN 1895-7552
2013
Wojciech Nowakowski: Nowe problemy kryptowaluty Bitcoin: błąd w Android i zablokowanie procesu „kopania” monet, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 12/2013, str. 52-53
Wojciech Nowakowski: Komputery kwantowe. Osiągnięcia i problemy, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 11/2013, str. 56-57
Wojciech Nowakowski: Kryptograficzne aspekty technologii wirtualnej waluty BitCoin, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 5/2013, str. 58-62.
2012
Wojciech Nowakowski: Nowe źródła pojedynczych fotonów dla kryptografii kwantowej, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 9/2012, str. 145-147
Wojciech Nowakowski: Kwantowa dystrybucja klucza. Postępy i problemy, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 3/2012, str. 50-52
Wojciech Nowakowski: O bezpieczeństwie algorytmu RSA, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 2/2012, str. 80-82
2011
Wojciech Nowakowski, Michał Choraś, Rafał Kozik: Rozpoznawanie osób na podstawie kostek dłoni, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 4/2011, str. 92-95
2010
Wojciech Nowakowski, Robert Poznański: Podpis elektroniczny – zasady działania, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 7/2010
Wojciech Nowakowski: Algorytm RSA – podstawa podpisu elektronicznego, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 6/2010
Roman Czajkowski, Wojciech Nowakowski: O protokóle Ekerta w kryptografii kwantowej, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 3/2010
Wojciech Nowakowski: O kryptografii kwantowej, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 2/2010
2009
Wojciech Nowakowski, Roman Czajkowski, Paweł Malik: Błędy odwzorowania rastrów w cyfrowej przygotowalni offsetowej, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 2/2009
2008
Roman Czajkowski, Wojciech Nowakowski, Paweł Malik: Rastry w cyfrowej przygotowalni offsetowej, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 11/2008
Roman Czajkowski, Wojciech Nowakowski: Fonty w cyfrowej przygotowalni offsetowej i druku cyfrowym, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 10/2008
Roman Czajkowski, Wojciech Nowakowski, Paweł Malik: Analiza wpływu kształtu i gęstości rastra CTP na cechy obrazu drukowanego. Zagadnienia wstępne i zdefiniowanie pojęć, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 9/2008
Wojciech Nowakowski: 50 lat polskich komputerow, Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania, nr 7-8/2008

Publikacje archiwalne

Wojciech Nowakowski: Systemy pomiarowe z komputerami osobistymi. Pomiary Automatyka Kontrola 2, 1991.
Wojciech Nowakowski: Personal computers in measurements. Does this mean a decline of the instrument era? Journal of the International Measurements Confederation. Vol. 7, No. 2, 1989.
Wojciech Nowakowski: Systemy pomiarowe z komputerami osobistymi. Przegląd Elektrotechniczny 4, 1988.
Wojciech Nowakowski: Szpan czy kariera? (wywiad). Przegląd Techniczny 3, 1987.
Wojciech Nowakowski: Anwendung von Personal-Computern beim unterricht der experimentellen Elektronik in didaktischen Studentenlabors. Int. Appl. Engng Ed. Vol. 3, Nr 4, 1987 Pergamon Press.
Wojciech Nowakowski: Automatyczny system pomiarowy NOR w praktyce naukowej. Aparatura Naukowa i Dydaktyczna 6, 1984.
Wojciech Nowakowski: Uogólniony model ładunkowy (Gummela-Poona) tranzystora bipolarnego – zależności podstawowe i ich interpretacja. Elektronika 4, 1980.
Barbara Kubiak, Wojciech Nowakowski: Układy przerzutnikowe z tranzystorami przeciwstawnymi. Elektronika 10, 1975.
Wojciech Nowakowski: Tranzystorowe układy z rezystancją ujemną i ich zastosowanie. Kwartalnik PIE-CEMI, Elementy półprzewodnikowe i układy scalone. Zastosowania, układy cyfrowe 1, 1975.
Wojciech Nowakowski: Impulsowe układy formujące. Układ formujący impulsy o szerokości od 20 do kilkuset ns wykorzystujący bramki logiczne typu UCY7400N. Kwartalnik PIE-CEMI Elementy półprzewodnikowe i układy scalone. Zastosowania, układy cyfrowe 1, 1974.
Wojciech Nowakowski: Impulsowe generatory częstotliwości. Kwartalnik PIE-CEMI Elementy półprzewodnikowe i układy scalone. Układy cyfrowe 3, 1973.
Wojciech Nowakowski: Monostabilne przerzutniki z diodami tunelowymi. Elektronika 12, 1973.
Wojciech Nowakowski: Przerzutniki tranzystorowe z zewnętrzną pętlą opóźnienia. Elektronika 9, 1973.
Wojciech Nowakowski: Optymalna nieliniowa charakterystyka elementu zasilającego w astabilnym przerzutniku z diodą tunelową. Elektronika 6, 1973.
Wojciech Nowakowski: Optimum Nonlinear Characteristic of the Supply Element in the Astable Multivibrator with a Tunnel Diode, Bulletin de l’Academie Polonaise des Sciences, Serie des sciencies techniques. Volume XXI, No 5, 1973.
Wojciech Nowakowski: Monostabilne przerzutniki z diodami tunelowymi. Elektronika 12, 1973.
Wojciech Nowakowski: Monostabilne przerzutniki z diodami tunelowymi. Elementy półprzewodnikowe i układy scalone, Kwartalnik PIE-CEMI PIE 3, 1973.
Wojciech Nowakowski (praca zborowa). Wideband Sampling Plug-in Unit type OS-150-6 for Synchroscope type OS-150. Electronic Instrument Review 1, 1972.
Wojciech Nowakowski: Analiza i optymalizacja przebiegu narastania czoła impulsu w generatorze samodławnym. Elektronika 11, 1970.

 

Referaty wygłoszone osobiście na konferencjach
Komputery osobiste w metrologii – moda czy nowa jakość? Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, Rzeszów, wrzesień 1987.
Personal Computers in Measurement. Does this Mean a Decline of the Instruments Era? 2nd International Symposium on Measurement of Electrical Quantities TC4 IMEKO. Warszawa, maj 1987. (referat zaproszony)
IEC-625 Interface mit dem Mikrocomputer Intel 8035. 30 Internationales Wissenschaftliches Kolloqium TH Ilmenau, październik 1985.
The new educational lab system for manual training in the fundamentals of electronic measurement. X World Congress IMEKO, Praha, kwiecień 1985.
Anwendung von Personal Computers beim unterricht der experimentellen Elektronik in didaktischen Studentenlabors. I World Conference on Education in Applied Engineering and Engineering Technology. Kolonia, kwiecień 1984.
Awtomaticzeskaja izmieritelnaja aparatura NOR w naucznoj praktikie. II Konferencja Nauczpribor SEW, Płowdiw, wrzesień 1984.
Teaching of Measurement and Instrumentation Aided by a High-Modulator Laboratory System NOR. Kolokwium TC1 Higher Education IMEKO, Graz, wrzesień 1984.
Nowoczesny system laboratoryjny dla nauki, szkolnictwa i przemysłu. Referat wygłoszony na wystawie promocyjnej organizowanej przez PHZ Labimex w Pekinie, wrzesień 1983.
Nowaja izmieritielnaja sistiema dla didakticzeskich, naucznych i promyszliennych łaboratorij. Sympozjum podczas wystawy Nauka 83, Moskwa, wrzesień 1983.
Erfarungen des didaktischen Labors fuer Schaltungstechnik. 2 Internazionales Symposium Theoretische Elektrotechnik, Technische Hochschule Ilmenau, wrzesień 1983.
Ein didaktisches elektronisches NOR – Labor mit Digitalsteuerung mit IEC-625 Standard. Sympozjum Rzeczoznawstwa i Postępu Organizacyjno-Technicznego NOT, Międzynarodowe Targi w Lipsku, marzec 1983.
Program WAP komputerowej analizy układów regeneracyjnych metodą dwójnikową. Konferencja Metody i środki projektowania automatycznego. Warszawa, listopad 1977.
Konstrukcja, technologia i parametry elektryczne układu scalonego synchronizacji linii odbiorników TV. Konferencja Mikroelektronika, Toruń, maj 1976.
Analyse der Multivibratorschaltungen. Konferencja XX Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Technische Hochschule Ilmenau, październik 1975.
Komputerowa metoda analizy tranzystorowych układów przerzutnikowych. Konferencja Automatyzacja projektowania układów elektronicznych. Karpacz, wrzesień 1975.