Poszarpane życiorysy

1. Miłosz, Herling-Grudziński, Herbert
2. Czesław Miłosz młodość
3. Miłosz, dorobek literacki i nagroda Nobla
4. Herling-Grudziński młodość
5. Jercewo i droga do Armii Polskiej
6. Inny Świat. Rzym i Neapol
7. Herbert młodość
8. Nieutemperowany talent
9. PRL i Solidarność, pojednanie z Miłoszem

Wojciech Nowakowski (więcej: Wikipedia)
wojciech.nowakowski.prof@gmail.com
Tel. +48 690657821