Portrety rodzinne

JN
Dziadek, Józef Nowakowski (1882-1924), ur. w Woli Soleckiej
Rzemieślnik, prowadził w Lublinie dobrze prosperujący warsztat powroźniczy. Zginął tragicznie jadąc na rowerze, pod wojskową ciężarówką.

JN
Babcia, Władysława Nowakowska z Krajewskich (1884-1943), ur.  w Zaklikowie
Przy mężu. Po śmierci Józefa prowadziła pralnię bielizny. Sam utrzymywała dom i wychowała oraz wykształciła trójkę synów.

JN
Dziadek, Adam Głębski (1890-1977), ur. w Sędziejowicach
Urzędnik administracji gminnej po odzyskaniu przez Polskę państwowości w 1918 roku, organizator i sekretarz gmin w w powiecie stopnickim, guberni kieleckiej, między innymi w Sędziejowicach.

JN
Babcia, Leokadia Kazimiera Głębska z Nowickich (1895-1980), ur. w Pabianicach
Przy mężu, prowadziła dom w Pabianicach, gdzie wielokrotnie spędzałem wakacje szkolne.

JN
Ojciec, Kazimierz Władysław Nowakowski (1913-1985), ur. w Lublinie
Inżynier budownictwa. Przed wojną projektant i kierownik realizacji wielu inwestycji. W latach 1945-1948 odbudowywał małe elektrownie wodne wodnych na rzekach Pomorza, potem podnosił z gruzów Warszawę. Twórca wielu systemów budownictwa uprzemysłowionego, w tym tzw. Cegły Żerańskiej. Pierwszy w kraju dyrektor z konkursu (1957), wieloletni pracownik naukowo-badawczy budownictwa. Laureat nagród, odznaczony m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Organizator i społecznik.
http://kazimierz-nowakowski-1913.inmemoriam.org/

JN
Mama, Krystyna Nowakowska z Głębskich (1914-2002), ur. w Pabianicach
Aktywną i wierna towarzyszką męża, mojego ojca. Wspomagała go we wszystkich przedsięwzięciach. Prowadziła ciepły rodzinny dom z trójką dzieci – moim bratem Andrzejem i siostrą Krystyną oddając się bez reszty rodzinie.
http://krystyna-nowakowska-1914.inmemoriam.org/

JN
Brat, Andrzej Jerzy Nowakowski (1938-2008), ur.  w Lublinie
Grafik i metaloplastyk. Malował akwarele i obrazy olejne oraz rysował szkice i komiksy. W tym okresie „odkrył” metaloplastykę artystyczną, która stała się jego miłością i pasją życia. Najpierw tworzył w biżuterię oraz to, co stało się znakiem rozpoznawczym Jego całej twórczości – niepowtarzalne figurki z metali.
http://andrzej-nowakowski-1938.inmemoriam.org/