Polskie koleje 1845–1922–2021

Rok 2021 ustanowiony przez Parlament Europejskim Rokiem Kolei

Pierwsza publiczna linia kolejowa powstała w 1825 r. w Anglii, w ciągu kilkunastu następnych lat w wielu państwach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych zaczęły pojawiać się nowe linie. Pierwsza linia kolejowa na ziemiach polskich w obecnych granicach, Wrocław–Oława została otwarta 22 maja 1842. W 1921 r. Ministerstwo Kolei Żelaznych posiadało 7 departamentów (administracyjny, finansowy, przewozowo–taryfowy, ruchu, budowy i utrzymania kolei, mechaniczny i zasobów, prawno-likwidacyjny). Do tego roku nastąpiło całkowite przejęcie dokumentacji pozaborczej i zestawienie posiadanych stacji oraz linii…