Podpis elektroniczny

1. Jak to ruszyło
2. Co to jest podpis elektroniczny?
3. Kto używa e-podpisu
4. Profil zaufany
5. e-Deklaracje, np. podatkowe
6. Jednak mamy komórki
7. Kanały równoległe
8. Powszechność identyfikacji

Wojciech Nowakowski (więcej: Wikipedia)
wojciech.nowakowski.prof@gmail.com
Tel. +48 690657821