Krzysztof Kamil Baczyński – bohater zwyczajny

Patron roku 2021 ustanowiony przez Sejm RP w 100. rocznicę jego urodzin

Poeta, żołnierz Powstania Warszawskiego (1921–1944). Syn żołnierza Legionów Polskich, pisarza i krytyka literackiego oraz Stefanii z domu Zieleńczyk. Uczeń warszawskiego Batorego, w maju 1939 roku otrzymał świadectwo dojrzałości. Pasjonował się literaturą, również francuską. Pisał także wiersze po francusku. Jego klasowymi kolegami byli późniejsi bohaterowie Zośka, Rudy i Alek. Wybuch wojny uniemożliwił mu studia w Akademii Sztuk Pięknych. Od lipca 1943 w AK, brał udział w licznych akcjach dywersyjnych. Poległ w Powstaniu Warszawskim, 4 sierpnia 1944. 1 września 1944 roku, zginęła także jego żona, Barbara Drapczyńska.