Konstytucja 3 Maja – prawdy i fikcje

Rok 2021 Sejm RP ustanowił Rokiem Konstytucji 3 Maja, w 130-lecie powstania pierwszej nowoczesnej konstytucji w Europie

Konstytucja 3 maja, ściślej  Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – była przełomową ustawą regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie konstytucją spisaną. Uchwalona przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego wraz ze stanami skonfederowanymi w celu zlikwidowania wad konstytucyjnych: wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej. Wprowadziła monarchię dziedziczną, odbierała prawo głosu szlachcie nieposiadającej ziemi i formalnie zniosła liberum veto. Niestety, wkrótce została unieważniona

.