CV

1942 – ur. Lublin
1948 – 1950 Szkoła Podstawowa, Podkowa Leśna
1950 – 1955 Szkoła Podstawowa nr 85, Warszawa
1955 – 1960 Liceum nr 6, im. Tadeusza Reytana
1960 – 1961 Wydział Mechaniczny Konstrukcyjny Politechniki Warszawskiej (PW)
1961 – 1967 Wydział Elektroniki PW
1967 – 1968 Staż asystencki, Zakład Układów Elektronicznych PW
1968 – 1977 Asystent i St. Asystent, Zakład Układów Elektronicznych PW
1977 – obrona pracy doktorskiej, Instytut Podstaw Elektroniki PW
1977 – 1987 Adiunkt, Z-ca Dyrektora ds. Nauki, Instytut Podstaw Elektroniki PW
1985 – 2010 Adiunkt, Z-ca Dyrektora IMM ds. Systemów Pomiarowych (IMM)
2010 – 2012 Adiunkt, Z-ca Dyrektora IMM ds. Naukowych
2012 – 2018 Profesor Instytutu Maszyn Matematycznych
2018 – Emerytura

 MagisterMin  DoktorMin  ProfesorMin