Curriculum Vitae, skrót

1942 – ur. w Lublinie, 24 października
1948 – 1950 Szkoła Podstawowa, Podkowa Leśna
1950 – 1955 Szkoła Podstawowa nr 85, Warszawa
1955 – 1960 Liceum nr 6, im. Tadeusza Reytana
1960 – 1961 Wydział Mechaniczny Konstrukcyjny Politechniki Warszawskiej
1961 – 1967 Wydział Elektroniki PW
1967 – 1968 Staż asystencki w Zakładzie Układów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej
1968 – 1977 Asystent i St. Asystent, Zakład Układów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej
1977 – obrona pracy doktorskiej, Instytut Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej
1977 – 1987 Adiunkt, Z-ca Dyrektora ds. Nauki, Instytut Podstaw Elektroniki Politechniki Warszawskiej
1985 – 2010 Adiunkt, Kierownik Zespołu Naukowego, Z-ca Dyrektora Instytutu Maszyn Matematycznych
2010 – 2012 Adiunkt, Z-ca Dyrektora ds. Nauki Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie
2012 – 2018 Profesor Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie
2018 – Emerytura

Świadectwa i dyplomy

 MagisterMin  DoktorMin  ProfesorMin